Vokseværk

Alle har hørt om vokseværk. Men hvad er vokseværk? En definition i et kendt medicinsk opslagsværk (1) siger, at vokseværk er: "....en nærmest populær betegnelse for smerter uden objektive kliniske symptomer omkring underekstremiteternes led hos børn og unge i perioder med livlig vækst af knoglesystemet....". 

Symptomerne varierer lidt fra barn til barn, men kan beskrives som mathed, stivhed og smerter i specielt benenes muskler. Sædvanligvis optræder det om aftenen eller om natten. Optræder det om natten vågner barnet gerne med gråd. Efter et stykke tid går smerten væk for ofte blot at vende tilbage senere på natten. Til sidst går smerten væk, og barnet vågner frisk om morgenen. 

Disse smerter optræder i varierende intervaller ofte en gang om ugen eller sjældnere. Af ovennævnte definition og beskrivelse ses det, at årsagen til disse smerter hos børn ligger hen i det uvisse. Hos voksne stilles der derimod klare diagnoser for tilsvarende problemer. Denne forskelsbehandling hænger nok sammen med, at en "voksendiagnose" som f.eks. slidgigt retfærdigvis ikke kan bruges på børn - og hvad gør man så?  

Behandling af børn.png

Man fristes til at klistre en upræcis betegnelse som "vokseværk" på tilstanden med en tilhørende besked om, at "det vokser hun sig nok fra". Men har børn ikke krav på samme opmærksomhed på deres problemer som voksne? Faktum er nemlig, at børn er mindst lige så udsatte som voksne for at pådrage sig skader i muskler og led. Ganske vist skal der forholdsvis kraftigere påvirkninger til, før det går galt hos børn, men børns opvækst er fuld af grænsedragninger. En evig søgen efter hvor langt man kan gå med sin krop.

Smerte er kroppens måde at fortælle, at der er noget galt. Et sådant signal må ikke ignoreres. Smerten i musklerne, "vokseværket", skyldes irriterede led, der begynder at forsvare sig ved at spænde deres omkringliggende muskulatur. Undertiden forsvinder problemet af sig selv, men ofte, specielt hvis smertesignalet ikke respekteres, bliver tilstanden kronisk. Det betyder, at muskler og led vænner sig til at fungere dårligt. Smerten vil derfor efterhånden gå væk, men problemet vil bestå som en stivhed imellem et eller flere led. Således vil skader fra barneårene "vokse med barnet" - hvorimod det er yderst sjældent, at barnet vokser fra skaden.

Det er oplagt at disse børn, hvis deres problemer ikke behandles i tide, løber ind i unødige lidelser - lige til den dag, hvor de selv kan tage stilling til behandling.

(1) "Klinisk Ordbog"