Motoriske problemer

Behandling af børn.png

Hos det spæde barn kan utrøstelig gråd særligt sen eftermiddag og aften, samt meget urolig søvn afbrudt af gråd være tegn på problemer i bevægeapparatet. Nogle måneder senere vil ledproblemer give sig udslag i manglende tilbøjelighed til at ville lege i eller rulle rundt til maveleje. Lidt senere udtrykkes det i asymmetrisk eller ingen kravlen og senere igen i forsinket gangudvikling og en tendens til at "være klodset". 

Flere undersøgelser af behandling af kolikbørn har vist, at ca. 80 % af forældrene oplevede en betydelig symptomlindring hos barnet efter 2-3 uger, og hos den lidt ældre børnegruppe er der erfaringsmæssigt en endog meget høj succesrate.