Kolik

Behandling af børn.png

Hos det spæde barn kan utrøstelig gråd, særligt sen eftermiddag og aften, samt meget urolig søvn afbrudt af gråd være tegn på kolik som forårsager problemer i bevægeapparatet. Nogle måneder senere vil ledproblemer give sig udslag i manglende tilbøjelighed til at ville lege i eller rulle rundt til maveleje. Lidt senere udtrykkes det i asymmetrisk eller ingen kravlen og senere igen i forsinket gangudvikling og en tendens til at "være klodset".

Flere undersøgelser af behandling af kolik hos børn har vist, at ca. 80 % af forældrene oplevede en betydelig symptomlindring hos barnet efter 2-3 uger, og hos den lidt ældre børnegruppe er der erfaringsmæssigt endog meget høj succesrate.