Bækkenløsning

Bækkenløsning er et begreb, der er knyttet til smerter i bækkenet, som opstår under graviditeten. Det, der adskiller disse smerter fra simple lændesmerter, er dels at smerterne også er lokaliseret i bækkenets forreste led, symfysen, og dels den følelse der følger med af, at bækkenet "skrider" og ikke er i stand til at bære én. Hos de fleste kvinder med bækkenløsning forsvinder smerterne efter fødslen, men hos nogle vedbliver smerterne flere år efter.

Ondt i lænden.png

Bækkenets stabilitet afhænger af de muskler, der hæfter til det. Det drejer sig om lårmusklerne samt mave- og rygmusklerne. Ved den kiropraktiske undersøgelse fokuseres der på at finde årsagen til bækkenløsningen, og den skal netop findes i de led, der kan påvirke disse muskler. Der skal her huskes på, at muskler har to formål; dels at bevæge leddene, dels at beskytte dem. Det betyder, at hvis et led oplever problemer, vil de omkringliggende muskler spænde. Ved den spænding hindres leddets bevægelse, og musklen vil samtidig refleksmæssigt svækkes så evnen til at bevæge det irriterede led forringes. Hvis dette f.eks. sker i det ene knæ vil den forreste lårmuskel spænde og svækkes. Når dette kun sker på den ene side, og den modsatte side stadig trækker normalt, vil der være opstået en muskulær skævhed, som kan få bækkenet til at vride. Tilføjes til dette lidt hormonel påvirkning, som øger elasticiteten i ledbåndene i bækkenet, er ingredienserne til en bækkenløsning til stede. Tilfældet med knæet er ikke helt tilfældigt valgt, for det er et af de mest hyppige oprindelsessteder for de muskulære ubalancer, der skaber bækkenløsning. Hofteledene er også hyppige syndere, men som ved kiropraktisk behandling af alle øvrige tilstande kan ingen lidelse ses afsondret fra resten af kroppen. Det totale bevægelsesapparat vil blive analyseret, for både hofte- og knæleddene kan i deres tur blive påvirket fra atter andre led. Den største frygt for en kvinde med bækkenløsning er, at nogen skal røre hendes bækken. Når man vælger behandlingsmetoden som beskrevet ovenfor, hvor man søger at normalisere alle øvrige led for at skabe muskulær balance i bækkenet, er det kun sjældent nødvendigt at behandle i selve bækkenet.