Service dekleration.png

Servicedeklaration

Denne servicedeklaration er en opstilling af de mål for service som vi, der arbejder på denne klinik, stræber efter at yde. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor det ikke er muligt at opfylde målene, men vi ønsker, at du som patient skal vide, at vi gør vores bedste for at du skal få et optimalt udbytte af behandlingen og i øvrigt en god oplevelse ud at dit besøg på klinikken.

Før ankomsten til klinikken tilstræber vi, at: 

 • du så nemt som muligt skal være i stand til at finde frem til os - både telefonisk på internettet samt personligt. Vi vil i det omfang, du har behov for det, kunne informere dig om mulighederne for at komme hertil med bil, tog eller bus. 
 • du kan få mere detaljeret information om klinikken via vores hjemmeside.
 • at møde dig i telefonen med venlighed og at hjælpe dig med information eller tidsbestilling på en positivt imødekommende måde.

På klinikken - i venteværelset tilstræber vi, at: 

 • du, ved at møde venlige og engagerede medarbejdere, får en modtagelse, der gør, at du føler dig velkommen.
 • holde ventetiden på et minimum, og at du, hvis der alligevel bliver ventetid, bliver orienteret om varighed. 
 • din ventetid kan forløbe så behageligt som muligt. Det søger vi at opnå ved at have et rart venteværelse med gode stole og med adgang til varieret læsestof.
 • sørge for gode forhold til omklædning. Omfanget af omklædning er en afvejning mellem kiropraktorens behov for at have fri adgang til at se og behandle, hvor det er påkrævet og din blufærdighed og værdighed. Derfor tilbydes der kitler til kvindelige patienter, og i kabinerne hænger nærmere oplysninger om omklædning. 
 • give dine børn en mulighed for at beskæftige sig i vores legehjørne og i det hele taget have faciliteter og en indstilling til børn, der gør, at de og deres forældre føler sig trygge ved at komme på klinikken. 

Hos kiropraktoren tilstræber vi, at: 

 • holde os ajour med den seneste viden inden for undersøgelse og behandling af problemer i bevægeapparatet. 
 • give dig en undersøgelse der søger i dybden med hensyn til dit problem; som forsøger at afdække årsagssammenhænge, så vi kan rådgive om forebyggelse. 
 • give dig en undersøgelse, der betragter bevægeapparatet som et samlet hele og derfor medinddrager de fleste af kroppens led.
 • give dig en behandling, der på baggrund af undersøgelsen i så vidt omfang som muligt forsøger at genskabe bevægeapparatets fulde bevægelighed og elasticitet. 
 • give dig en så grundig undersøgelse, behandling og rådgivning, at vi kan forebygge tilbagefald. Det er kun med visse grupper og i særlige tilfælde vores politik at tilbyde regelmæssige eftersyn. Vores mål er, at du skal modtage så effektiv en behandling, at du efter endt behandling kan afslutte kontakten til klinikken. 
 • kontakten med dig skal være præget af respekt, værdighed og saglighed, men også af indlevelse og en medmenneskelig og personlig kontaktform. Du skal have tid og rum til at fortælle din sygehistorie, og vi forsøger at sikre os, at du har fået og forstået relevant information. Slutresultatet skal være, at du føler dig velinformeret og afklaret.

Udstyr

Klinikken råder over røntgenanlæg, så vi i påkrævede tilfælde kan foretage umiddelbar røntgenundersøgelse. 
Til at analysere motorikken under gang og løb benytter vi klinikkens løbebånd. 
Tillige har vi en fodskanner til rådighed, hvis der er behov for en mere præcis analyse, eller hvis indlæg er påkrævede. 

Akutberedskab

Vi prøver i videst muligt omfang at tilgodese behovet for hurtigt tilsyn såfremt tilstanden er akut og voldsomt generende. Såfremt du som patient ikke stiller særlige krav til tidspunktet, kan det oftest lade sig gøre indenfor et døgn, men der kan dog i særligt travle perioder komme til at gå op mod 2 døgn.

Åbningstider

Se denne side nederst .
Der er telefontid i hele åbningstiden.

Adgangsforhold

Klinikken er beliggende på 2 etager. Adgangen til stueetagen er via 5 dybe og ikke særligt høje trin, som en kørestol relativt nemt kan trækkes op ad. 
Ved akut midlertidigt gangbesvær kan adgang til førstesalen være besværlig. I det tilfælde vil vi bestræbe os på, at der behandles i stueetagen, indtil forbedret gangfunktion er opnået.