Behandler I børn og babyer?

Behandler I børn og babyer?

Af Julie Laiback
Ja, med største fornøjelse. Det skal forstås sådan, at vi oplever at kunne gøre en stor forskel i børnenes og deres forældres liv. Det rækker fra spædbørn med kolik og trivselsbesvær til småbørn med motoriske vanskeligheder, f.eks. forsinket kravlen eller gang. Sidenhen børn som er kommet til skade ved uheld eller sport. Virkningen er ofte meget hurtigere end hos voksne, og vi føler os priviligerede over, at en række sundhedsplejersker, motorikkonsulenter og børneergoterapeuter henviser børn til os.

Vi er også glade for at kunne fjerne problemer i et bevægeapparat i udvikling, og dermed forhindre dannelse af kroniske og svært behandlelige problemer senere i tilværelsen.

Skal man have en henvisning til kiropraktor?

Skal man have en henvisning til kiropraktor?

Hvad behandler en kiropraktor?

Hvad behandler en kiropraktor?