Børns deltagelse i idræt

Behandling af børn.png

Børns deltagelse i idræt kan være en årsag til led- og muskelproblemer. Har du børn, der deltager i f.eks. fodbold, håndbold eller springgymnastik, bør du være opmærksom på muligheden for, at de pådrager sig skader, der ikke altid forsvinder sammen med symptomerne. Samlet set overskygger de positive virkninger af sportsudfoldelse dog klart de negative. Igen kan det dog ikke pointeres kraftigt nok, at man skal lytte til og stole på sine børn, og især når det kommer til børns deltagelse i idræt. Almindelig muskelømhed er væk efter ca. 2 dage. Symptomer, der vedvarer ud over denne grænse, kan være udtryk for behandlingskrævende problemer.