Behandling af børn

Det er et alt for hyppigt element i vores hverdag at behandle voksne med skader, som viser tegn på at være opstået i disse personers barndom. Det er en meget vanskelig behandlingsproces, og man kan ærgre sig på disse personers vegne over, at deres problemer ikke blev håndteret meget tidligere.Det er i den forbindelse vigtigt at kommentere lidt på forekomsten af ledproblemer hos børn. 

Behandling af børn.png

Det er nemlig en misforståelse at tro, at børn, fordi de "er så bløde", får færre skader end voksne. Tværtimod er børn meget mere udfordrende og afprøvende med deres kroppe end voksne. Når skader så opstår, er det netop deres "blødhed" , altså deres evne til at kompensere udenom de opståede skader, der i sidste ende bliver børnenes problem. På grund af denne hurtige kompensation hører symptomerne hurtigt op, og barnet lever videre i uvidenhed om den opståede skade. Først når barnet er blevet voksent, og der måske er opstået flere skader og kroppen er blevet lidt stivere, dukker symptomerne op. Et andet aspekt, der er værd at huske på er, igen på grund af denne evne til at kompensere, at hvis børn endelig får symptomer i muskler eller led, så er deres problemer allerede fremskredne! Derfor bør deres symptomer aldrig negligeres.Fordi børn i de tidlige år ikke altid er særligt gode til at beskrive deres symptomer, er man ofte nødt til at lade en rent objektiv undersøgelse fastslå problemers eventuelle tilstedeværelse.

NB! Klinikken er udstyret med legehjørne med Lego, bøger, Anders And blade og andet legetøj. Der er indrettet pusleplads